6. Přehled rozpočtových opatření

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/6/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

 1. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

  1.1. RO 29217 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 80 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.2. RO 29220 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 107 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.3. RO 29231 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.150 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.4. RO 29239 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 200 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.5. RO 29244 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 300 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.6. RO 29245 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 45 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.7. RO 29250 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.018,5 tis. Kč Odboru bezpečnosti a prevence kriminality

  1.8. RO 29251 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 360 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.9. RO 29252 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 227,7 tis. Kč Odboru sociálnímu

  1.10. RO 29253 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 10,5 tis. Kč Odboru územního rozvoje

  1.11. RO 29254 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 18,2 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky
  1.12. RO 29255 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 13 tis. Kč Odboru Komunikace a informatiky

  1.13. RO 29256 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 400 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.14. RO 29257 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 3,1 tis. Kč Odboru sociálnímu

 2. schválit rozpočtové opatření č. 8007 ve výši 1,2 tis. Kč Odboru sociálnímu uvedenému v příloze č. 2 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b).

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě