4. Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem “Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5”, společnost KPMG Česká republika, s. r. o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 5, IČ 005 53 115 s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.350.000 Kč bez DPH, tj. 1.633.500 Kč vč. DPH

  2. uzavřít smlouvu o dílo s vybranou společností, tj. KPMG Česká republika, s. r. o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 5, IČ 005 53 115

  3. finanční krytí smluvního závazku v celkové výši 1.350.000 Kč bez DPH, tj. 1.633.500 Kč vč. DPH zajištěné přesunem finančních prostředků ve výši 1.633,5 tis. Kč z podk. 1009, §6409, pol. 5901 na podk. 0909, § 6171, pol. 5166

Doporučuje:

  1. objednat analýzu u výherce výběrového řízení včetně doplnění předmětné smlouvy o investičních záměrech

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě