2. Úhrada úroků z prodlení za pozdní vrácení kauce GEOSAN SIGMA

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Úhrada úroků z prodlení za pozdní vrácení kauce GEOSAN SIGMA

Finanční výbor
Bere na vědomí 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě