1. Schválení zápisu 17. zasedání FV, Schválení ověřovatele – pan ing Adamják Schválení programu 18. zasedání FV

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2016
Předkladatel: 0

Schválení zápisu 17. zasedání FV,
Schválení ověřovatele – pan ing Adamják
Schválení programu 18. zasedání FV

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě