7. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/7/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy