6. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream, a.s. a zdaňované činnosti objektu Ženské domovy na rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream, a.s. a zdaňované činnosti objektu Ženské domovy na rok 2016

Na základě návrhu správní firmy AquaDream, a.s. je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti Sportovního centra Barrandov a na základě návrhu odboru majetku a investic je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti objektu Ženské domovy na rok 2016.
Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním zvýší o 165 tis. Kč, hospodářský výsledek činí 56.742,9 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream, a.s. a zdaňované činnosti objektu Ženské domovy pro rok 2016 takto:

    stř. 9800 (Sportovní centrum Barrandov) – snížení celkových nákladů o 165 tis. Kč

    stř. 9099 (objekt Ženské domovy) – přesun finančních prostředků z pol.ostatní služby na pol. odměna za správu ve výši 159 tis. Kč

Pověřuje:

  1. Finanční Výbor pověřuje předsedu FV předložením zprávy o současném stavu řešení obchodního vztahu MČ P5 a společnosti AquaDream a.s.

Upozorňuje:

  1. Finanční výbor upozorňuje, že na základě dostupných informací považuje obchodní vztah MČ P5 se společností AquaDream a.s. za vysoce nehospodárný a neekonomický!

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy