4. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s usntanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

    1.1. RO 29174 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 481 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

    1.2. RO 29179 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 79,6 tis.Kč Odboru školství

    1.3. RO 29180 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 313,3 tis.Kč takto: Odboru školství 89,5 tis.Kč a Odboru Kancelář tajemníka 223,8 tis.Kč

  2. souhlasit s rozpočtovým opatřením dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm b) a to:

    2.1. RO 29177 – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z VHP ve výši 6.485,4 tis. Kč z r. 2015 do rozpočtu r. 2016 Odboru ekonomickému – rozpočtová rezerva

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy