3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.1.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  2) … , dříve bytem … dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.4.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

  3) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  4) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč 

  5) … , dříve bytem  … Praha – 5:  dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016)

  6) … , dříve bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  7) … , dříve bytem …   Praha – 5, dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016)

  8) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  9) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016)

  10) … , dříve bytem  … Praha – 5:  dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy