2. Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům nebytových prostor (vše v aktuální výši):

  1) Jan Surmaj, IČ: 480 21 539, NP Janáčkovo nábř. 479/37, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 172.687 Kč,  dluh z úroku z prodlení 81.300 Kč (k 29.2.2016), dluh ze smluvní pokuty 89.848 Kč (k 29.2.2016)

  2) EVW – Restaurace Na Růžku, s.r.o., IČ: 480 38 423, NP Nádražní 1301/24, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 1.282.741 Kč, dluh z úroku z prodlení 233.037 Kč (k 29.2.2016), dluh ze smluvní pokuty 722.230 Kč (k 29.2.2016)

  3) TWM Komplex, s.r.o., IČ: 266 90 454, NP Lesnická 1155/8, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 737.187 Kč, dluh z úroku z prodlení 549.166 Kč (k 29.2.2016), dluh ze smluvní pokuty 415.036 Kč (k 29.2.2016)

  4) Vinum – Českomoravské družstvo, IČ: 268 99 370, NP Štefánikova 278/40, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 459.652 Kč, dluh z úroku z prodlení 360.627 Kč (k 29.2.2016), dluh ze smluvní pokuty 258.784 Kč (k 29.2.2016)

  5) Jaroslav Tačner, IČ: 418 22 242, NP Na Bělidle 297/36, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 196.706 Kč, dluh z úroku z prodlení 100.075 Kč (k 29.2.2016), dluh ze smluvní pokuty 106.086 Kč (k 29.2.2016)

  6) Pinaus, s.r.o., IČ: 279 51 103, NP Zborovská 1200/6, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 197.099 Kč,  dluh z úroku z prodlení 92.505 Kč (k 30.4.2016), dluh ze smluvní pokuty 108.750 Kč (k 30.4.2016)

  7) Jiří Vesecký, IČ: 636 61 047, NP Plzeňská 198/49, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 363.873 Kč, dluh z úroku z prodlení 212.565 Kč (k 30.4.2016), dluh ze smluvní pokuty 243.652 Kč (k 30.4.2016), dluh z poplatku z prodlení 414 Kč (k 30.4.2016), dluh z nákladů soudního řízení 15.189 Kč 

  8) Ing. Dimitrij Matula, IČ: 713 86 106, NP Stroupežnického 2327/28, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 274.592 Kč, dluh z úroku z prodlení 102.017 Kč (k 30.4.2016), dluh ze smluvní pokuty 24.207 Kč (k 30.4.2016)

  9) Mgr. František Jeřábek, IČ: 164 81 186, NP Plzeňská 948/129, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 236.245 Kč, dluh z úroku z prodlení 226.111 Kč (k 30.4.2016), dluh ze smluvní pokuty 136.609 Kč (k 30.4.2016)

  10) Anděl studio, s.r.o. (DPT Trade), IČ: 624 14 917, NP Zborovská 1188/8, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 640.161 Kč, dluh z úroku z prodlení 171.947 Kč (k 31.5.2016), dluh ze smluvní pokuty 204.531 Kč (k 31.5.2016), dluh z nákladů soudního řízení 53.024 Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy