1. Schválení zápisu 12. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 13. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 12. zasedání FV,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 13. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 12. zasedání FV

  2. ověřovatele zápisu ing Katzera

  3. program 13. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy