6. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 22. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Finanční výbor