4. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 22. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

 1. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

  1.1. RO 29097 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 7,9 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.2. RO 29098 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 80 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.3. RO 29099 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 75 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.4. RO 29100 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 212,3 tis. Kč Odboru kanceláře městské části

  1.5. RO 29101 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 187,5 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.6. RO 29105 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 524,5 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.7. RO 29106 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.955 tis. Kč, z toho Odboru sociální problematiky 33 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky 281,3 tis. Kč a Odboru kanceláře tajemníka 4.640,7 tis. Kč

  1.8. RO 29107 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 3.268 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  1.9. RO 29108 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 1.606 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  1.10. RO 29110 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 426,4 tis. Kč Odboru bezpečnostnímu a prevence kriminality

  1.11. RO 29111 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 105 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  1.12. RO 29112 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 6,7 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  1.13. RO 29123 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 114,3 Odboru majetku a investic

 2. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:

  2.1. RO 29113 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 0,4 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  2.2. RO 29114 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 837,3 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  2.3. RO 29115 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 116,3 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  2.4. RO 29116 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 2,6 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  2.5. RO 2049 – zvýšení rozpočtu v celkové výši 562,7 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  2.6. RO 3035 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 5.456, tis. Kč Odboru ekonomickému

  2.7. RO 2050 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 14.485,7 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  2.8. RO 3041 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 203 tis. Kč Odboru sociální problematiky

   

 3. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 3 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění § 16 odst. 3, písm. b) a to:

  3.1. RO 29117 – snížení rozpočtu v celkovém objemu 420,4 tis. Kč Odboru ekonimickému (finanční vypořádání za rok 2015)

  3.2. RO 29118 – snížení rozpočtu v celkovém objemu 327,1 tis. Kč Odboru ekonomickému (finanční vypořádní za rok 2015)

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.