3. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861

Zasedání Finančního výboru konané dne 22. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2016
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ Praha 5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861

Finančnímu výboru ZMČ Praha 5 předkládám na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861, zřizované MČ Praha 5, návrh na změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2016 z důvodu zakoupení investic pro školu, při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2016
Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2016 z důvodu zakoupení investic – dataprojektory pro školu, při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.