2. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

14/07/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 22. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Na základě návrhu správní firmy Centra je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním sníží o 4.962 tis. Kč tj. výsledek hospodaření 29.149,9 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2016 takto:

  stř. 9113 – snížení celkových nákladů o 3 231 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 800 tis. Kč

  stř. 9213 – zvýšení celkových nákladů o 4.600 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 430 tis. Kč

  stř. 9313 – snížení celkových nákladů o 629 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 40 tis. Kč

  stř. 9513 – snížení celkových nákladů o 834 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 3 010 tis. Kč

  stř. 9713 – zvýšení celkových nákladů o 321 tis. Kč, 

  snížení výnosů o 4 640 tis. Kč

  stř. 9166 – zvýšení celkových nákladů o 4 385 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 10 tis. Kč

Hlasování 3/1/1. Usnesení nebylo schváleno.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě