1. Schválení zápisu 9. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 10. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 22. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 9. zasedání FV,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 10. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 9. zasedání

  2. ověřovatele zápisu Ing. Dušková

  3. program 10. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.