7. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2016
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Finanční výbor

Žádá:

  1. Odbor školství a kultury o rozpis neinvestičních příspěvků.

    Usnesení bylo schváleno 7/0/3 hlasy.

Proběhla diskuze o činnosti Odboru sociální problematiky a o aktualizaci klikacího rozpočtu na rok 2016.