6. Informace o současném a budoucím stavu areálu Žvahov

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2016
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Informace o současném a budoucím stavu areálu Žvahov

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. informaci o současném a budoucím stavu areálu Žvahov

Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy.