2. Plnění úkolů

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2016
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Plnění úkolů

Všechny úkoly z předchozích zápisů byly splněny.
Finanční výbor