1. Schválení zápisu 3. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 4. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2016
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 3. zasedání FV,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 4. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 3. zasedání FV

    Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

  2. ověřovatele zápisu Ing. Duškovou a J. Kavalírka

    Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

  3. program 4. zasedání FV

    Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy.