7. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis – Areál Pod Žvahovem pro rok 2015

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/7/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis – Areál Pod Žvahovem pro rok 2015

Na základě návrhu správní firmy Austis je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti Areálu Pod Žvahovem pro rok 2015. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním sníží o 1.290 tis.Kč, tj. výsledek hospodaření 133.295,4 tis.Kč.
Finanční výbor

Nedoporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis pro rok 2015 takto:

    stř. 9499 (Areál Pod Žvahovem) – zvýšení celkových nákladů o 1.290 tis.Kč

     

Žádá:

  1. vedoucí Odboru školství a kultury o detailní rozpis rozpočtu správní firmy Austis.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.