6. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství nájemci NP

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/6/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství nájemci NP

Finanční výbor

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) Birhanzl Jiří, IČ: 150 80 153, NP Brožíkova 281/6, dluh na nájemném a službách 288.938 Kč (k 22.9.2015), poplatek z prodlení 3.560 Kč (k 13.7.2015), úrok z prodlení 84.487 Kč (k 13.7.2015), smluvní pokuta 50.213 Kč (k 13.7.2015)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.