5. Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/5/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. prominutí smluvní pokuty nájemci NP … , NP  … , ve výši 100 % za podmínky uhrazení úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Dluh z úroku z prodlení  1.158 Kč (k 30.9.2015), dluh ze smluvní pokuty 1.124 Kč (k 30.9.2015), dluh z poplatku z prodlení 5.115 Kč (k 30.9.2015)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.