4. Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům NP (vše v aktuální výši):

    1) Aircon Trading, s.r.o. v likv., IČ: 261 87 281, NP Na Březince 2033/17, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 77.575 Kč, dluh z úroku z prodlení 30.572 Kč (k 30.9.2015), dluh ze smluvní pokuty 34.286 Kč (k 30.9.2015)

    2) Josef Tříska, IČ: 408 26 902, NP Lidická 291/40: dluh z úroku z prodlení 57.122 Kč (k 31.8.2015), dluh ze smluvní pokuty 70.112 Kč (k 31.8.2015)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě