1. Schválení zápisu 18. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 19. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/1/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 18. zasedání FV,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 19. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 18. zasedání FV

  2. ověřovatele zápisu Ing. Duškovou a Ing. Uchytilovou

  3. program 19. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.