5. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Proběhla diskuze na téma rozpočet.
Finanční výbor