4. Přehled rozpočtových opatření

22/10/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

 1. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:

  1.1. RO 3056 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 203,0 tis. Kč Odboru ekonomickému – rozpočtová rezerva

  1.2. RO 3057 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 50,0 tis. Kč Odboru ekonomickému – rozpočtová rezerva

  Navýšení rozpočtu realizováno v měsíci září 2015 dle pokynu MHMP, z důvodu nutnosti zajištění konsolidace položek, v měsíci říjnu 2015 budou výdaje po schválení v RMČ zatříděny na konkrétní odpa a výdajové položky u podkapitol rozpočtu – viz bod 2. tohoto usnesení

   

 2. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

  2.1. RO 28126 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 1.153,2 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství

  2.2. RO 28127 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 210 tis. Kč Odboru otevřená radnice

  2.3. RO 28128 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 23,2 tis. Kč Odboru majetku a investic

  2.4. RO 28129 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 207,0 tis. Kč Odboru majetku a investic

  2.5. RO 28134 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 207,0 tis. Kč Odboru ekonomickému

  2.6. RO 28132 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 50,0 tis. Kč Odboru sociální problematiky

  2.7. RO 28133 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 203,0 tis. Kč Odboru sociální problematiky

   

 3. schválit rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 3 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:

  3.1. RO 8005 – snížení rozpočtu v celkovém objemu 2,0 tis. Kč Odboru ekonomickému

   

  Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Doporučuje RMČ:

 1. souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 28121 dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) v celkovém objemu 13.418 tis. Kč Odboru majetku a investic

   

  Hlasování 5/0/2. Neschváleno.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě