3. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2015

Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2015

Na základě návrhu správní firmy Centra je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2015. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním zvýší o 5.445 tis.Kč tj. výsledek hospodaření 134.585,4 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit k odsouhlasení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2015 takto:

  stř. 9113 – snížení celkových nákladů o 396 tis.Kč

                – zvýšení celkových výnosů o 330 tis.Kč

  stř. 9213 – snížení celkových nákladů o 9.169 tis.Kč

                – zvýšení celkových výnosů o 3.750 tis.Kč

  stř. 9313 – zvýšení celkových nákladů o 12.834 tis.Kč

                – zvýšení celkových výnosů o 8.080 tis.Kč

  stř. 9513 – zvýšení celkových nákladů o 150 tis.Kč

                – zvýšení celkových výnosů o 120 tis.Kč

  stř. 9713 – snížení celkových nákladů o 7.790 tis.Kč

  stř. 9166 – zvýšení celkových nákladů o 2.700 tis.Kč

                – snížení celkových výnosů o 8.506 tis.Kč

   

  Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.

              

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.