2. Plnění úkolů

Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Plnění úkolů

Na základě pozvání Ing. Klímy přijala Mgr. Šwarzová pozvání k prezentaci materiálu “Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2015”
Finanční výbor