1. Schválení zápisu 17. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 18. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 17. zasedání FV,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 18. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 17. zasedání FV

  2. ověřovatele zápisu Ing. Uchytilovou a J. Kavalírka

  3. program 18. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.