4. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm b) a to:

  1.1. RO 2079 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 8.447,5 tis. Kč Odboru ekonomickému – rozpočtová rezerva

  Navýšení rozpočtu realizováno v měsíci červnu 2015 dle pokynu MHMP, z důvodu nutnosti zajištění konsolidace položek, v měsíci červenci 2015 budou výdaje po schválení zatříděny na konkrétní odpa a výdajové položky u podkapitol rozpočtu – viz bod 2. tohoto usnesení

   

 2. rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm a) a to:

  2.1. RO 28074 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 350 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  2.2. RO 28075 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 415 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  2.3. RO 28076 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 665 tis. Kč Odboru sociální problematiky

  2.4. RO 28077 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 200 tis. Kč Odboru Kanceláře starosty

  2.5. RO 28078 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2,9 tis. Kč Odboru majetku a investic

  2.6. RO 28080 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 175 tis. Kč Odboru Kanceláře starosty

  2.7. RO 28084 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 1.000 tis. Kč Odboru otevřená radnice

  2.8. RO 28085 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 8.380 tis. Kč Odboru sociální problematiky (33 tis. Kč), Odboru hospodářské správy (226 tis. Kč) a Odboru kanceláře tajemníka (8.121 tis. Kč)

   

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.