3. Odpis pohledávek z přefakturace služeb do 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek z přefakturace služeb do 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z přefakturace služeb níže uvedeným dlužníkům(vše v aktuální výši):

    1) … : dluh z přefakturace služeb … Kč (k 16.3.2015)

    2) Bomi Global, s.r.o.: dluh z přefakturace služeb 2.817 Kč (k 19.3.2015)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.