2. Plnění úkolů

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Plnění úkolů

Všechny úkoly z předchozích zápisů byly splněny.
Finanční výbor