8. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Proběhla diskuze na téma transparence bankovních výpisů MČ Praha 5.
Finanční výbor