5. Žádost o navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost o navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090  o 60 žáků na celkový počet 285 žáků od 1. 9. 2015 dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  2. financování mzdových nákladů souvisejících s úvazky vychovatelek školní družiny z rozpočtu MČ Prahy 5 v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

  3. provedení rozpočtového opatření převodem částky 219,0 tis. Kč z podkap. 1009 (rezerva), § 6409 pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 1009, ORG 090000, UZ 46 na podkap. 0440, § 3113, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, a současně navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Weberova ORG 808.

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy.