3. Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z úroku z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení  … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … … Kč + příslušenství za období … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  …  z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období  … … + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období …  z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb  … Kč, celkový dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.10.2014), celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.10.2014), celkový dluh z nákladů soudního řízení … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období  … … Kč + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  …  z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb  … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z úroků z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … … Kč + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z úroků z prodlení … Kč (k … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … … Kč + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy.