4. Různé

19/03/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 5/4/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Proběhla diskuze o reorganizaci úřadu.
Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. informaci od Ing. Pechara o stavech finančních prostředků na fondech k 31.12.2014.

   

  Fond rozvoje a rezerv    Kč  622.768.433,–

  Fond rozvoje bydlení      Kč   10.690.133,–

  Fond ekologie                Kč        253.596,–

  Fond sociální                 Kč      3.390.903,–

  Fond revitalizace osady  Kč      2.105.228,–

  Buďánka

  __________________________________

  Celkem                    Kč 639.208.293,–

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě