3. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

19/03/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 5/3/2015
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou nájemkyní:

  1) … , Štefánikova 249/28, dluh na nájemném: … (k 31.8.2014), bezdůvodné obohacení: … (k 31.8.2014), poplatek z prodlení: … (k 15.7.2014), úrok z prodlení: … (k 15.7.2014), náklady soudního řízení: …

  …  

Ukládá:

 1. předložit materiál k projednání ZMČ Praha 5
  Termín plnění: 30. 4. 2015

Doporučuje:

 1. prominutí 100% příslušenství, které není předmětem exekučního řízení paní …

  …  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě