1. Schválení zápisu 4. zasedání, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 5. zasedání

Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 5/1/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 4. zasedání,
Schválení ověřovatele zápisu,
Schválení programu 5. zasedání

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 5. zasedání FV 

    Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

  2. zápis 4. zasedání FV

    Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

  3. ověřovatele zápisu Ing. Uchytilovou a J. Kavalírka

    Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy.