8. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Finanční výbor