7. Přehled rozpočtových opatření

05/02/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2015
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. rozpočtová opatření dle podrobného rozpisu v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b) a to:

  1.1. RO č. 2183 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 43,7 tis. Kč  Odboru sociální problematiky a prevence kriminality.

  1.2. RO č. 27283 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 9,3 tis. Kč  Odboru sociální problematiky a prevence kriminality.

  1.3 RO č. 3073 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 5.596 tis. Kč (rezerva MČ).

  1.4. RO č. 7074 – zvýšení finančích prostředků v celkovém objemu 807,1 tis. Kč Odboru školství a kultury.

  1.5. RO č. 2168 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 14.560,1 tis. Kč Obdoru investičního. 

 2. rozpočtové opatření  uvedené v příloze č. 2 – snížení celkového objemu rozpočtu (RO č. 3072) o  částku  37,1 tis. Kč, Odboru školství, kultury a sportu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě