6. Odpis pohledávky nájemce NP / dožalování nad 100 tis. Kč

05/02/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Odpis pohledávky nájemce NP / dožalování nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem NP Aircon Trading, s. r. o. v likvidaci, IČ 261 87 281, NP Na Březince 2033/17, Praha – 5, za období 2/2012 – 3/2014 z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 225.911, celkový dluh z úroku z prodlení Kč 40.342 (k 31.8.2014), celkový dluh ze smluvní pokuty Kč 45.816 (k 31.8.2014), celkový dluh z poplatku z prodlení Kč 268 (k 31.8.2014), celkový dluh z nákladů soudních řízení Kč 42.268. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období 2/2012 – 3/2014 Kč 145.491 + příslušenství za období 2/2012 – 3/2014 v aktuální výši.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě