4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

05/02/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2015
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  2) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.9.2014)

  3) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.9.2014)

  4) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.9.2014)

  5) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  6) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  7) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  8) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  9) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2014)

  10) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 21.10.2014)

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě