2. Plnění úkolů

05/02/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2015
Předkladatel: Klíma Karel, Ing., člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5 a předseda Volebního výboru ZMČ Praha 5

Plnění úkolů

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. informaci Ing. Pechara o tvorbě účetní rezervy na nedobytné pohledávky:

     

    Účetní rezerva na nedobytné pohledávky tvořena nebyla a není tvořena ani v současnosti. K pohledávkám se účtují pololetně opravné položky (ve výši 10% za 90 dni), které nám vyjadřují přechodné snížení pohledávek a jejich tvorba se účtuje do nákladů.

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě