2. Přehled rozpočtových opatření

18/11/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 21/2/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. a)

  2. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Rozpočtové opatření č. 27201 bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Rozpočtové opatření č. 27202
1. hlasování v původním znění 0/6/3. Rozpočtové opatření nebylo schváleno.
2. hlasování ve znění:
– RO č. 27202 nebylo projednáno příslušnými orgány MČ Praha 5
– nejsou kvanfikovány dopady na rozpočet MČ Praha 5
– z těchto důvodů Finanční výbor doporučuje RMČ revokovat toto rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 27203 bylo schváleno 9/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě