2. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

02/10/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 20/2/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Na základě návrhu odboru obchodních aktivit je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto úpravávh plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zvýší o 100 tis. Kč, tj. 245.077 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit k odsouhlasení Radě MČ Praha 5 návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:

    stř. 9002 (OOA) – snížení finančních prostředků na položce jiné ostatní náklady o 100 tis. Kč

     

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě