5. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 19/5/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 změnu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2014 v 
    Mateřské škole, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629 snížení z původních 35,5 tis. Kč na 33,7 tis. Kč.
    při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2014 a převedení těchto prostředků na opravy a udržování

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě