4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. prominutí poplatku z prodlení … , Staropramenná 669/27, dluh na nájemném: … (k 31.5.2014), poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013), náklady soudního řízení: …

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě