3. Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

    a)  … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 31.1.2014) z důvodu promlčení

    b) … , bytem  … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 30.4.2014) z důvodu promlčení

    c) … , bytem  … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 31.5.2014) z důvodu promlčení

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě