2. Žádosti o uzavření splátkové dohody

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Žádosti o uzavření splátkové dohody

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu §71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

   

  1) Divišová Pavlína, Nádražní 42/82, dluh na nájemném: 24.378,- Kč (k 30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 3.320,- Kč (k 30.6.2014)

   

  2. Kroužecká Irena, Vítězná 530/11, dluh na nájemném: 124.366,- Kč (k 30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 82.781,- Kč (k 30.6.2014)

   

  3. Šarišská Lucie, Štefánikova 316/8, dluh na nájemném: 45.971,- Kč (k 30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 34.545,- Kč (k 30.6.2014)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě