9. Převod části výsledku hospodaření předcházejícíh účetních období – hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/9/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Převod části výsledku hospodaření předcházejícíh účetních období – hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s převodem části výsledku hospodaření předcházejících účetních období – hospodářské činnosti z účtu číslo: 69024-2000857329/0800 ve výši 140 mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5, číslo účtu: 1222-2000857329/0800

  2. souhlasit s provedením rozpočtového opatření č. 27169, uvedeným v příloze č. 1, spočívajícím v převodu finančních prostředků (část výsledku hospodaření předcházejících účetních období) z hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 ve výši 140 mil. Kč

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.